Kindercoaching

Ieder kind heeft wel eens te maken met grote of kleine problemen waardoor het niet lekker in zijn vel zit. Vaak laten ze dit zien door gedrag te vertonen waar ze zelf last van hebben of wat de omgeving juist als lastig of zorgwekkend ervaart. Kindercoaching richt zich op het veranderen van dit gedrag,  en dan juist door te kijken wat er achter dat gedrag schuil gaat. Welke opgeslagen ervaringen en overtuigingen zitten in de weg, welke unieke talenten en kwaliteiten horen bij jouw kind en welke mogen nog ontwikkelen om zijn unieke bestemming te volgen.

Als kindercoach werk ik vanuit een holistische visie. Ik ga ervan uit dat  we leren met ons hoofd (denken), hart (voelen) en handen (doen). Door deze drie te verbinden en te combineren, bereiken we een complete leerervaring. In onze maatschappij zijn we veel gericht op het hoofd. Door te bewegen, tekenen, boetseren, schilderen, schrijven, knutselen, visualiseren en gebruik te maken van de natuur en systemische werkvormen zakken we als het ware een laagje dieper. Het kind leert zich op een creatieve manier te uiten en leert zichzelf via zijn lichaam beter kennen.

Weten wie je bent, wat je kan en wat je nodig hebt versterkt jouw veerkracht. Hoe groter de veerkracht, des te beter het vermogen om met moeilijke situaties om te gaan. Hobbels op de weg worden dan als minder heftig ervaren. Het probleem is dan een levensles geworden.

Een hulpvraag/probleem vindt zijn oorsprong meestal in restjes opgebouwde spanning uit eerdere ervaringen/gebeurtenissen. Door middel van EFT (Emotional Freedom Technique) ontkoppel ik de emotionele lading van deze gebeurtenis waardoor het lichaam niet meer zo heftig hoeft te reageren. De stress verdwijnt waardoor er weer plaats komt voor nieuw gedrag. Door deze techniek toe te passen werkt de coaching sneller en heeft het meer effect.

Ik werk intuïtief en oplossingsgericht. Zo heb ik ook niet eenzelfde  werkwijze voor iedereen, maar stem ik elke keer weer af op wat dit kind in deze situatie nodig heeft. Dit maakt het coachtraject maatwerk.

Werkwijze

  • Aanmelding; je neemt contact met mij op dmv het contactformulier op de website, scharrelkind@gmail.com, dm, fb, whats-app.
  • We plannen een telefonisch kennismakingsgesprek. Hierin bespreken we kort de reden van aanmelding, wisselen de belangrijkste informatie en is er ruimte voor vragen. Als uit dit gesprek blijkt dat je bij mij op de juiste plek zit maken we een afspraak voor het ont-moetingsgesprek.
  • Tijdens deze ont-moeting is er volop ruimte voor jou als ouder, gaan we dieper in op de hulpvraag en overleggen we welk traject het meest passend lijkt. Dit kan een individueel kindercoaching traject worden of een combinatie met oudercoaching. Misschien is het juist prettig om een ontwikkelingsproces te doorlopen met andere kinderen, zoals binnen de Kragttraining of Schateilandexpeditie.
  • Het aantal coachsessies is voor iedereen verschillend. Vaak zijn een stuk of drie tot vijf afspraken al voldoende. Het laatste deel van de afspraak ben jij als ouder ook welkom, dan kunnen we alvast in het kort laten zien wat er is gebeurt. Bij hele jonge kinderen en sowieso bij kinderen de het prettig vinden komen jullie gewoon samen.
  • Evaluatiegesprek; Hier blikken we terug op de ontwikkelingen en overleggen we of en wat er nog nodig is.

EFT

Als er iets (heftigs) gebeurt dan geeft dat meteen een reactie in je lichaam en vaak blijft er nog een restje spanning achter. Deze spanning kan ervoor zorgen dat je in een volgende situatie te intens kan gaan reageren. EFT ( Emotional Freedom Technique) is een zeer effectieve methode om deze opgehoopte resten stress  in je lichaam te ruimen. Het is een broertje van EMDR en valt onder de energie psychologie. Met behulp van EFT ontkoppel je de emotionele lading van gedachten en gebeurtenissen waardoor je in het NU niet meer vanuit het verleden hoeft te reageren. Binnen mijn coaching zorgt deze techniek voor een verstevigde fundering om nieuwe overtuigingen en beelden te installeren.

KRAGT-training

Soms is het voor kinderen prettiger om met andere kinderen samen een training te volgen. Ze krijgen (h)erkenning en ze kunnen situaties mooi oefenen. En hoe fijn is het als je ook tips krijgt van je leeftijdsgenoten?

KRAGT Training is een krachtige groepstraining voor kinderen van 7 tot en met  12 jaar.  

De training geeft kinderen binnen vijf bijeenkomsten inzicht in het sociaal handelen door creatief bezig te zijn, te bewegen, te voelen  en ervaringen uit te wisselen met elkaar. Het kind leert zichzelf beter kennen, waardoor ook het contact met anderen verbetert. Dit vergroot de weerbaarheid, sociale vaardigheden en het zelfbewustzijn. Het kind krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen.

De training geeft kinderen vooral inzicht in zichzelf en je kan je voorstellen, dat wanneer je jezelf goed kent, je natuurlijk veel beter in je vel zit.

Schateilandexpeditie

Bij de workshop Schateilandexpeditie ontwerpen we de schatkaart van jouw binnenwereld! 

Tijdens deze groepscoaching spelen we om te beginnen het gezellige en inspirerende kaartspel ‘Schatgravers’. (Ligt de leeftijd wat hoger dan beginnen we deze reis met het inzichtgevende spel ‘KompasVinder’). Op deze manier kunnen de kinderen zich spelenderwijs verbinden met zichzelf, met hun kwaliteiten, talenten, wensen, behoeften, hun omgeving en met elkaar.

Deze gevonden schatten nemen we visueel mee in een verhaal van waaruit we op expeditie gaan. Krachten, mogelijkheden, struikelblokken en oplossingen worden een op creatieve wijze in een persoonlijke schatkaart verankerd. Na afloop  nemen de kinderen hun persoonlijke schatkaart en een eigen schatkist vol kwaliteiten mee naar huis. Maar ook een aangevulde dosis zelfvertrouwen, zelfinzicht en gegarandeerd een dikke glimlach. 

Contact

Mail mij gerust voor een belafspraak. 

scharrelkind@gmail.com