Werkwijze

Ik werk bewust met kleine groepjes kinderen van dezelfde leertijdscategorie.

Omdat ik wel wil dat ze alle voordelen van het samen spelen in een stabiele omgeving mogen ervaren, heb ik gekozen voor een vaste opvangtijd van 9.00 tot 15.00 als basis. Vroeger en later kan eventueel in overleg. 

Binnen die vaste tijd zijn er weinig wisselingen waardoor de rust bewaard blijft, wennen gaat sneller en makkelijker, er ontstaat een hechte groep kinderen die gezamenlijk de dag beleven. Kinderen kunnen hun eigen ritme volgen zonder onderbrekingen tijdens eet-, slaap- en speelmomenten en het geeft mij meer mogelijkheden om kind volgend te werken.

Dit alles draagt bij aan de kwaliteit van Villa Scharrelkind en aan een goede ontwikkeling voor uw kleintje(s).

Kosten

De kosten van kinderopvang Villa Scharrelkind bedragen in 2019 €.5,75 per uur. Dit is exclusief de vergoeding aan het gastouderbureau. 

Kinderopvangtoeslag

Wanneer u studeert of werkt heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Deze is in de loop der jaren weer wat gunstiger geworden voor ouders. Het komt erop neer dat van het totale bedrag dat u aan kinderopvang betaalt maar een gedeelte voor uw rekening zal zijn. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen en van het aantal op te vangen kinderen binnen het gezin. Om uit te rekenen wat uw eigen bijdragen zal zijn, kunt u gebruik maken van de rekentool van de belastingdienst. Deze vind u op www.toeslagen.nl